सदस्य चर्चा:Gangleri

Jump to navigation Jump to search
या पानास 'पर्ज' करा
पानाची अती अलीकडील आवृत्ती सादर करण्यासाठी त्या पानाचे क्षालन, पानाची सय ( पानाचे पर्जींग पानाची cache ) रिकामी करते .