जुळले: Wikimedia Board of Trustees Election, 2011

Jump to navigation Jump to search

हे कार्य करण्यासाठी आपण निवडणूक अधिकारी असणे आवश्यक आहे