"परिनिरीक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
६,८५६ बाइट्सची भर घातली ,  ५ वर्षांपूर्वी
 
==अवतरणे==
[[चित्र:NewYorkSocietyForTheSuppressionOfVice.jpg|thumb|right|पुस्तक जाळण्याचे एकापेक्षा अधिक मार्ग आहेत, आणि हे जग जळत्या आगकाड्या घेऊन पाळणाऱ्या लोकांनी भरलेले आहे. प्रत्येक अल्पसंख्यांक, मग तो... असा कुणीही असो, त्याला असे वाटते की, केरोसीन ओतून पेटवण्याची, ठिणगी लावण्याची इच्छाशक्ती, हक्क आणि कर्तव्य आपल्यापाशीच आहे. स्वतःला कंटाळवाणे, लापशीसारखा बेचव, सपक आणि शुष्क साहित्याचा स्त्रोत समजणारा प्रत्येक मूर्ख संपादक हा, कुजबुजण्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोलणार्‍या किंवा लहान मुलांच्या बडबड गीता पेक्षा अधीक लिहिणार्‍या प्रत्येक लेखकाच्या मानगुटावर नजर रोखून असतो आणि शीरच्छेदकरण्याचे यंत्र चाटून साफ ठेवतो. ~ [[Ray Bradbury]] ]]
[[चित्र:NewYorkSocietyForTheSuppressionOfVice.jpg|thumb|right|Every dimwit editor who sees himself as the source of all dreary blanc-mange plain porridge unleavened literature, licks his guillotine and eyes the neck of any author who dares to speak above a whisper or write above a nursery rhyme. ~ [[Ray Bradbury]] ]]
[[चित्र:Peace Nazi.png|thumb|right|जर आपण तिरस्कृत लोकांकरीता [[अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य|अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या]]वर विश्वास ठेवत नसू, तर आपण त्यात आजीबात विश्वास करत नाही. ~ [[Noam Chomsky]] ]]
[[चित्र:Peace Nazi.png|thumb|right|If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. ~ [[Noam Chomsky]] ]]
[[चित्र:1933-may-10-berlin-book-burning.JPG|thumb|right|संगीनीधारी सैनिक आणि दंडूका घेतलेल्या पोलिसांसमवेत उच्चस्थानीवर बसलेले हुकुमशहा तुम्ही पहात असता. पण त्यांच्या मनात न बोललेली- न बोलण्यासारखी! भिती असते. त्यांना शब्द आणि विचारांची भिती वाटते! परदेशात बोललेले शब्द, घरी घोंघावणारे विचार, अधिक शक्तिमान असतात कारण ते प्रतिबंधीत असतात. त्यांनी त्यांना घाबरे सुटते. एक छोटा उंदीर- एक छोटा उंदीर! विचारांच्या खोलीत शीरतो आणि मग प्रबळ सामर्थ्य्शाली सत्ताधीशांची सुद्धा घबराट उडते. ~ [[Winston Churchill]] ]]
[[चित्र:1933-may-10-berlin-book-burning.JPG|thumb|right|They are afraid of words and thoughts; words spoken abroad, thoughts stirring at home — all the more powerful because forbidden — terrify them. A little mouse of thought appears in the room, and even the mightiest potentates are thrown into panic. ~ [[Winston Churchill]] ]]
[[चित्र:Bücherverbrennung 1933.JPG|thumb|right|Don'tपुस्तक joinजाळणार्‍यांना theसामील bookनका burnersहोऊ. Don'tते thinkकधी youअस्तीत्वात areहोते goingयाचा toपुरावा concealदडवून thoughtsतुम्ही byते concealingविचार evidenceदडवू thatशकता theyअसे everसमजू existedनका. ~ [[Dwight D. Eisenhower]] ]]
[[चित्र:Censorship.png|thumb|right|The whole principle is wrong; it's like demanding that grown men live on skim milk because the baby can't eat steak. ~ [[Robert A. Heinlein]] ]]
[[चित्र:Nuremberg chronicles - Suns and Book Burning (XCIIv).jpg|thumb|right|Those whom books will hurt will not be proof against events. Events, not books, should be forbid. ~ [[Herman Melville]] ]]
**[[w:George Bernard Shaw|George Bernard Shaw]]
{{Collapse bottom}}
----
 
*"कुणालाही सद्य संकल्पनांना संस्थात्मकतेला आवाहन देण्या पासून प्रतिबंधित करण्याकरताच सर्व अभ्यवेक्षण अस्तीत्वात असतात.सर्व विकासाची रूजवात सद्य संकल्पनांना आवाहन देऊन आणि सद्य संस्थात्मकतेस supplanting करून होत असते.परिणामी विकासाची पहिली अट अभ्यवेक्षणाचे निर्मुलन (removal of censorship) आहे. "All censorships exist to prevent anyone from challenging current conceptions and existing institutions. All progress is initiated by challenging current conceptions, and executed by supplanting existing institutions. Consequently the first condition of progress is the removal of censorship."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
"All censorships exist to prevent anyone from challenging current conceptions and existing institutions. All progress is initiated by challenging current conceptions, and executed by supplanting existing institutions. Consequently the first condition of progress is the removal of censorship."
** [[w:George Bernard Shaw|George Bernard Shaw]], Preface to ''[[Mrs. Warren's Profession]]''
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* समाजाचा स्वत:वरील विश्वासाचा अभाव अभ्यवेक्षणाद्वारे प्रतिबिंबित होतो.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
 
<!-- "Censorship reflects a society's lack of confidence in itself." -->
** [[w:Potter Stewart|Potter Stewart]]
{{Collapse bottom}}
----
 
*"इंटरनेट सेसोरशिपला दोष समजते आणि त्याला वळसा घालून पुढे जाते.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
<!-- * "The Internet treats censorship as a defect and routes around it." -->
** [[w:John Gilmore|John Gilmore]]
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* पुस्तक जाळण्याचे एकापेक्षा अधिक मार्ग आहेत, आणि हे जग जळत्या आगकाड्या घेऊन पाळणाऱ्या लोकांनी भरलेले आहे. प्रत्येक अल्पसंख्यांक, मग तो... असा कुणीही असो, त्याला असे वाटते की, केरोसीन ओतून पेटवण्याची, ठिणगी लावण्याची इच्छाशक्ती, हक्क आणि कर्तव्य आपल्यापाशीच आहे. स्वतःला कंटाळवाणे, लापशीसारखा बेचव, सपक आणि शुष्क साहित्याचा स्त्रोत समजणारा प्रत्येक मूर्ख संपादक हा, कुजबुजण्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोलणार्‍या किंवा लहान मुलांच्या बडबड गीता पेक्षा अधीक लिहिणार्‍या प्रत्येक लेखकाच्या मानगुटावर नजर रोखून असतो आणि शीरच्छेदकरण्याचे यंत्र चाटून साफ ठेवतो.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
 
<! -- "There is more than one way to burn a book. And the world is full of people running about with lit matches. Every minority, be it Baptist/Unitarian, Irish/Italian/Octogenarian/Zen Buddhist, Zionist/Seventh-day Adventist, Women's Lib/Republican, Mattachine/FourSquareGospel feels it has the will, the right, the duty to douse the kerosene, light the fuse. Every dimwit editor who sees himself as the source of all dreary blanc-mange plain porridge unleavened literature, licks his guillotine and eyes the neck of any author who dares to speak above a whisper or write above a nursery rhyme." -->
** [[w:Ray Bradbury|Ray Bradbury]], ''[[Fahrenheit 451]]: Coda 1979''
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "केवळ सहा आठवडे आधी, मला शोध लागला, गेली कित्येक वर्षे, बॅलंटाईन बूक्सचे काही संकुचित संपादकांनी तरूण पिढी बिघडण्याच्या भितीने एकएक करून कादंबरीतील जवळपास ७५ उतारे सेंसॉर केले(वगळले). विद्यार्थ्यांनी , ती कादंबरी भविष्यातील सेंसॉरशीप आणि पुस्तक जाळण्याबद्दल होती हा कसा सर्वोत्तम विरोधाभास ते मला लिहून कळवले. या उन्हाळ्यात ज्युडी लीन डेल रे, हा नवीन बॅलेंताईन संपादक सर्व तथाकथित तिरस्कृत जागा पुन्हा भरून संपूर्ण पुस्तक पूर्वस्थितीत पुर्नप्रकाशित करत आहे."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
 
* "Only six weeks ago, I discovered that, over the years, some cubby-hole editors at Ballantine Books, fearful of contaminating the young, had, bit by bit, '''censored''' some 75 separate sections from the novel. Students, reading the novel which, after all, deals with the censorship and book-burning in the future, wrote to tell me of this exquisite irony. Judy-Lynn Del Rey, one of the new Ballantine editors, is having the entire book reset and republished this summer with all the damns and hells back in place."
** [[w:Ray Bradbury|Ray Bradbury]], ''[[Fahrenheit 451]]: Coda 1979''
{{Collapse bottom}}
----
 
 
 
* "संगीनीधारी सैनिक आणि दंडूका घेतलेल्या पोलिसांसमवेत उच्चस्थानीवर बसलेले हुकुमशहा तुम्ही पहात असता. पण त्यांच्या मनात न बोललेली- न बोलण्यासारखी! भिती असते. त्यांना शब्द आणि विचारांची भिती वाटते! परदेशात बोललेले शब्द, घरी घोंघावणारे विचार, अधिक शक्तिमान असतात कारण ते प्रतिबंधीत असतात. त्यांनी त्यांना घाबरे सुटते. एक छोटा उंदीर- एक छोटा उंदीर! विचारांच्या खोलीत शीरतो आणि मग प्रबळ सामर्थ्य्शाली सत्ताधीशांची सुद्धा घबराट उडते."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
 
* "You see these dictators on their pedestals, surrounded by the bayonets of their soldiers and the truncheons of their police. Yet in their hearts there is unspoken - unspeakable! - fear. They are afraid of words and thoughts! Words spoken abroad, thoughts stirring at home, all the more powerful because they are forbidden. These terrify them. A little mouse - a little tiny mouse! -of thought appears in the room, and even the mightiest potentates are thrown into panic."
** [[w:Winston Churchill|Winston Churchill]]
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "जर आपण तिरस्कृत लोकांकरीता [[अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य|अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या]]वर विश्वास ठेवत नसू, तर आपण त्यात आजीबात विश्वास करत नाही"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all."
**[[w:Noam Chomsky|Noam Chomsky]]
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "पुस्तक जाळणार्‍यांना सामील नका होऊ. ते कधी अस्तीत्वात होते याचा पुरावा दडवून तुम्ही ते विचार दडवू शकता असे समजू नका."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Don't join the book burners. Don't think you are going to conceal thoughts by concealing evidence that they ever existed."
** [[w:Dwight D. Eisenhower|Dwight D. Eisenhower]], Speech at [[w:Dartmouth College|Dartmouth College]] (14 June 1953)
{{Collapse bottom}}
----
 
* "जर मानवी शरीर अश्लील असेल तर त्याची तक्रार निर्मात्याकडे करा माझ्या कडे नको"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
*"If the human body's obscene, complain to the manufacturer, not to me."
** [[w:Larry Flynt|Larry Flynt]]
{{Collapse bottom}}
----
 
* "जे तात्पुरत्या सुरक्षेकरिता स्वतःचे स्वातंत्र्य घालवतात ते ना स्वातंत्र्यास पात्र असतात ना सुरक्षीततेकरिता"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
*"They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety."
** [[w:Benjamin Franklin|Benjamin Franklin]], ''Historical Review of Pennsylvania'' (1759)
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "पुस्तके प्रतिबंधीत राहू शकत नाहीत.ती जळत नाहीत.संकल्पना तुरूंगात जाऊ शकत नाहीत. इतिहासाच्या लांब प्रवासात सेंसॉर आणि inquisitor नेहमीच हरले आहेत.वाईट विचारांच्या (संकल्पनांच्या) विरूद्ध चांगले विचार (संकल्पना) हा एकच विश्वासार्ह मार्ग आहे.चांगल्या संकल्पनांचा(विचारांचा) स्रोत स्वातंत्र्य आहे.बुद्धीमत्तेचा विश्वासार्ह मार्ग मुक्त शिक्षण आहे"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Books won't stay banned. They won't burn. Ideas won't go to jail. In the long run of history, the censor and the inquisitor have always lost. The only sure way against bad ideas is better ideas. The source of better ideas is freedom. The surest path to wisdom is liberal education."
** [[w:Alfred Whitney Griswold|Alfred Whitney Griswold]]
{{Collapse bottom}}
----
 
* "जिथे त्यांनी पुस्तके जाळली, तिथे शेवटी ते माणसेही जळतील."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Where they have burned books, they will end in burning human beings."
** [[w:Heinrich Heine|Heinrich Heine]]
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "आणि सेंसॉरकडे कोणतीही चांगले काल्पनिक कथानक येऊ द्या आणि वाईट नाकारू द्या मग काल्पनिक वाडमय किंवा साहित्यवर सेंसॉरशीप लादणे हि पहिली गोष्ट राहील, आणि आम्ही माता आणि दाईंनी त्यांच्या मुलांना जे अधिकृत आहे तेच सांगण्याची इच्छा आम्ही बाळगू"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Then the first thing will be to establish a censorship of the writers of fiction, and let the censors receive any tale of fiction which is good, and reject the bad; and we will desire mothers and nurses to tell their children the authorized ones only."
** [[w:Plato|Plato]] ''[[w:The Republic|The Republic]], Book II''
{{Collapse bottom}}
----
 
 
 
* " ...... यूद्ध्काळात केलेली (बातम्यांची सेंसॉरशीप), जाणीवपूर्वक पेरलेल्या "गैरमाहिती"चा भलामोठा प्रचार .... आता जे येत आहे ते पाहिले तर, विसाव्या शतकाचे शेवटचे अर्धशतक गर्भश्रीमंतमुलांची वाईल्ड पार्टी वाटेल..यूद्ध्काळातील हे सर्व साधारण वर्तन आहे- सर्व देश आणि योद्ध्यांकरिता- आणि ज्या लोकांना खर्‍या बातमीचे मुल्य समजते त्यांचे जीणे दुर्धर करते.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "The last half of the 20th century will seem like a wild party for rich kids, compared to what's coming now. The party's over, folks. . . [Censorship of the news] is a given in wartime, along with massive campaigns of deliberately-planted "Dis-information". That is routine behavior in Wartime— for all countries and all combatants— and it makes life difficult for people who value real news."
** [[w:Hunter S. Thompson|Hunter S. Thompson]], "When War Drums Roll" (17 September 2001)
{{Collapse bottom}}
----
 
* "सेंसॉरशीप म्हणजे एखाद्या माणसाला, एखादे बाळ चावू शकत नाही म्हणून जेवणाचा तुकडा न देण्या सारखे आहे."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Censorship is telling a man he can't have a steak just because a baby can't chew it."
** Unknown, but often attributed to [[w:Mark Twain|Mark Twain]]
{{Collapse bottom}}
----
 
* "सत्य हे आहे की, वाचनालय माझे एखादे पुस्तक हद्दपार करते आणि आक्षेपार्ह भाग काढून न सुधारलेले बायबल त्याची जागा घेऊन असुरक्षीत तरूण आणि वयाच्या लोकांच्या हाती जाते तेव्हा खोलवर बेशुद्ध विरोधाभास मला राग आणत नाही प्रसन्न करतो.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
 
* "But the truth is, that when a Library expels a book of mine and leaves an unexpurgated Bible lying around where unprotected youth and age can get hold of it, the deep unconscious irony of it delights me and doesn't anger me."
** [[w:Mark Twain|Mark Twain]], Letter to Mrs. F. G. Whitmore (7 February 1907)
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "तुमच्या गाळणीतून सुटणार्‍या अब्जावदी अश्लील संकेतस्थळांची काळजी करू नका, उपहास करणारी संकेतस्थळे हे तुमचे प्राथमिक लक्ष्य असले पाहिजे, ........ . मुलांवर लक्ष ठेवण्याची काळजी न घेणारे बेजबाबदार पालक तुम्हाला धन्यवाद देतील.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "In the mean time, don't worry about the millions of hardcore bukkake, gang-bang, and rape sites your filters miss, satire sites should be your top priority. Irresponsible parents who can't be bothered with supervising their children will thank you for it."
** [[w:George Ouzounian|George Ouzounian, aka Maddox]]
{{Collapse bottom}}
----
 
 
* "एकमेव वाईट अश्लील शब्द म्हणजे सेंसॉ्रशीप बोर्ड(FCC) होय"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "The only bad F-word is FCC."
** [[w:Tom Morello|Tom Morello]]
{{Collapse bottom}}
----
 
* "नितीमान किंवा अनितीमान अशी कोणतीही गोष्ट अस्तीत्वात नाही. पुस्तके चांगली लिहिलेली असतात किंवा खराब लिहिलेली असतात. एवढेच"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "There is no such thing as a moral book or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all."
** [[w:Oscar Wilde|Oscar Wilde]], ''[[w:The Picture of Dorian Gray|The Picture of Dorian Gray]]'', (1891)
{{Collapse bottom}}
----
 
* " जग ज्या पुस्तकांना अनितीमान म्हणते असते कि जी जगास त्याची स्वत:चीच लज्जा दाखवत असतात"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "The books that the world calls immoral are the books that show the world its own shame."
** [[w:Oscar Wilde|Oscar Wilde]], ''[[w:The Picture of Dorian Gray|The Picture of Dorian Gray]]'' (1891)
{{Collapse bottom}}
----
 
* "जी कल्पना धोकाधायक नसेल ती कल्पना म्हणवण्याच्या लायकीचीच रहात नाही."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all."
** [[w:Oscar Wilde|Oscar Wilde]]
 
{{Collapse bottom}}
----
 
* " मुलांना हवे ते वाचू द्या त्यानंतर त्यांच्याशी त्या बद्दल चर्चा करा. जर पालक आणि मुले परस्परांशी संवाद साधू शकले तर आपल्याकडे तेवढी सेंसॉरशीप राहणार नाही कारण आपणास तेवडःई भिती नसेल."
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Let children read whatever they want and then talk about it with them. If parents and kids can talk together, we won't have as much censorship because we won't have as much fear."
** [[w:Judy Blume|Judy Blume]]
 
{{Collapse bottom}}
 
----
* "Censorship? Fuck that."
** [[w:Thomas Bacot|Thomas Bacot]]
 
* "हे सेंसॉर करा"
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "Censor this!"
** [[Anonymous|Unknown]]
 
{{Collapse bottom}}
* "आता जे पुस्तक जळतणावर आहे त्याची मला कालजी वाटत नाही. अशी पुस्तके की जी कधीच लिहीली जानार नाहीत. जी पुस्तके कधी वाचलीच जाणार नाहीत.आणि सर्व सेंसॉरशीपच्या भितीने. नेहमी प्रमाणे, तरूण वाचकवर्गाचा यात खरा मोठा तोटा असणार आहे.
 
----
* "आता जे पुस्तक जळतणावर आहे त्याची मला कालजी वाटत नाही. अशी पुस्तके की जी कधीच लिहीली जानार नाहीत. जी पुस्तके कधी वाचलीच जाणार नाहीत.आणि सर्व सेंसॉरशीपच्या भितीने. नेहमी प्रमाणे, तरूण वाचकवर्गाचा यात खरा मोठा तोटा असणार आहे.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* "It's not just the books under fire now that worry me. It is the books that will never be written. The books that will never be read. And all due to the fear of censorship. As always, young readers will be the real losers."
** [[w:Judy Blume|Judy Blume]]
 
{{Collapse bottom}}
 
----
 
* [[w:विकिपीडीया|Wikipedia.com]] सर्व प्रकारच्या माहितीकरिताचा उत्कृष्ट स्रोत हा या पुढे सत्यास वाहीला आहे असे म्हणता येत नाही,कधी काळी तो होता असे गृहीत धरले तरीही.((रलेले भाषाम्तरीत करून हवे आहे.
{{collapse top|* मूळ इंग्रजी वाक्य/उतारा आणि लेखक आणि अधिक माहिती}}
* It seems that [[w:Wikipedia|Wikipedia.com]], that splendid source for all kinds of information, is no longer dedicated to the truth, assuming it ever was. <br>Individuals who have tried to [[w:Wikipedia:Cheatsheet|edit]] the pages about [[w:Barack Obama|Barack Obama]] — to reflect the incontrovertible fact that he is not [[w:God|God]], [[w:Abraham Lincoln|Abraham Lincoln]], [[w:Franklin Delano Roosevelt|Franklin Roosevelt]], or [[w:Ronald Reagan|Ronald Reagan]] — report that their contributions have [[w:Wikipedia:Consensus|vanished]] within minutes of posting them, and that they, themselves, have been [[w:Wikipedia:Blocking policy|suspended]] for three days following each 'infraction'. <br>When some sort of official at [[w:Wikipedia|Wikipedia]] was contacted about this, she [http://www.thefreedictionary.com/stonewalling stonewalled], claiming that this [[w:censorship|censorship]] was the work of 'volunteers', implying they were somehow beyond control of [[w:Wikipedia|Wikipedia]] itself. <br>Like the [[w:Red Guards (China)|Red Guard]] and the [[w:Khmer Rouge|Khmer Rouge]] were 'volunteers'.
** [[w:L. Neil Smith|L. Neil Smith]], "Announcifications From Your Publicatorialist: Wikipedia, Missouri, and ''Ceres'',"[http://www.ncc-1776.org/tle2009/tle510-20090315-04.html] (15 March 2009)
 
{{Collapse bottom}}
 
----
 
==भारतीय अथवा मराठी विचारवंत==
२७७

संपादने

दिक्चालन यादी