"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
१,०७४ बाइट्स वगळले ,  ६ महिन्यांपूर्वी
* '''आयत्या पिठावर रेघोट्या.'''<br/> - <small>दुसऱ्याच्या मेहनतीवर / कर्तुत्वावर आयता ताबा मिळवणे व हक्क सांगणे .</small>
 
* '''आलीया भोगासी असावे सादर.''' ''संस्कृतपर्यायः '' - निर्वाह: प्रतिपन्नवस्तुनि सताम्। <br/> - <small>आपल्या नशिबात् जे भोग / त्रास आहे तो न कटकट करता सहन करायचा .</small>
 
* '''आंधळं दळतंय अन कुत्रं पीठ खातंय.''' <br/> - <small> </small>
* आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन. <br/> - <small> </small>
* आधी लगीन कोंढाण्याचं. <br/> - <small> </small>
* आवडतीचा शेंबूड गोड आणि नावडतीचे मीठ अळणी.<br/> - <small> </small>
* आपलंच घर आणि हगून भर.<br/> - <small> </small>
* आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून.<br/> - <small> </small>
* आले देवाजिच्या मना तेथे कोणाचे चालंना.<br/> - <small> </small>
* आई जेवायला घालीना आणि बाप भीक मागु देईना.<br/> - <small> </small>
* आहे रेडा आणि म्हणे माझी धार काढा .<br/> - <small> </small>
* आड जीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.<br/> - <small> </small>
* आडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.<br/> - <small> </small>
* आधणातले रडतात, सुपातले हसतात .<br/> - <small> </small>
* आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.<br/> - <small> </small>
* आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.<br/> - <small> </small>
* आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला.<br/> - <small> </small>
* आपण हसे दुसऱ्याला अन शेंबुड आपल्या नाकाला.''संस्कृतपर्यायः '' - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।<br/> - <small> </small>
 
* '''आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळे.''' <br/> - <small> </small>
 
* '''आधी लगीन कोंढाण्याचं.''' <br/> - <small> </small>
 
* '''आवडतीचा शेंबूड गोड आणि नावडतीचे मीठ अळणी.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आपलंच घर आणि हगून भर.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आले देवाजिच्या मना तेथे कोणाचे चालंना.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आई जेवायला घालीना आणि बाप भीक मागु देईना.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आहे रेडा आणि म्हणे माझी धार काढा .'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आड जीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आधणातले रडतात, सुपातले हसतात .'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.''' <br/> - <small> </small>
 
* '''आपण हसे दुसऱ्याला अन शेंबुड आपल्या नाकाला.''' ''संस्कृतपर्यायः '' - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।<br/> - <small> </small>
 
*'''आंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरी आली.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आ‌ई म्हणते लेक झाले, भा‌ऊ म्हणतात वैंरी झाले.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आ‌ईचा काळ, बायकोचा मवाळ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आ‌ईची माया अन पोर जा‌ईला वाया.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आखाड्याच्या मेळावात पहेलवानाची किंमत.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आग रामेश्वरी अऩ बंब सोमेश्वरी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आग लागल्यावर विहीर खणणे.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आजा मेला, नातू झाला.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आठ हात लाकुड, न‌ऊ हात धलपी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आड जिभेने खाल्ले, पडजिभेने बोंब मारली.'''<br/> - <small> </small>
*'''आडजीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आडात नाही तर पोऱ्ह्यातपोहऱ्यात कोठून येणार ?'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आत्याबा‌ईला मिश्या असत्या तर काका म्हटलो नसतो.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधणातले रडतात, सुपातले हसतात.'''<br/> - <small> </small>
*'''आधी करा मग भरा.'''<br/> - <small> </small>
 
 
*'''आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.'''<br/> - <small> </small>
 
- <small> </small>
*'''आधी गुंतू नये, मग कुंथु नये.'''<br/> - <small> </small>
 
 
*'''आधी पोटोबा, मग विठोबा.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच उल्हास त्यातून फाल्गुन मास.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच दुष्काळ त्यातून ठणठण गोपाळ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आय नाय त्याला काय नाय.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, सासूच्या जीवावर जाव‌ई उदार.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आयत्या बिळात नागोबा.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आराम हराम आहे.'''<br/> - <small> </small>
५२

संपादने

दिक्चालन यादी