Wikiquote:सद्य घटना

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search


श्श्र खंडोबा हे महारा^ष्टाचे कुलदौवत आहे.खंडोबाचे नवराञ हे मार्गशीर्ष शुध्द प्रतिपदा ते मार्गशीर्ष शुध्द षष्टी असे सहा दिवस साजरे केले जाते. हा खरा षडो^त्सव असतो.मार्गशीर्ष शुध्द षष्टी म्हणजेच चंपाषष्टी या दिवशी खंडोबा ऋ