बाह्य दुवे शोध

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" सारखी वाईल्डकार्ड्स वापरायला परवानगी आहे. किमान एक उच्च-स्तरिय डोमेन,उदा.- "*.org".
गरजेचे आहे. सहाय्याचे प्रोटोकॉल्स protocols:

bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp:(जर कोणतेही प्रोटोकॉल्स नमूद केल्या गेले नसतील तर http://)हा डिफॉल्ट आहे.
बाह्य दुवे शोध