वैश्विक गट व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • वैश्विक दुरुपयोग गाळणी तयार करा किंवा त्यात फेरबदल करा. (abusefilter-modify-global)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
संस्थापक
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • त्यांची खाती एकत्र करा (centralauth-merge)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • पाने संपादा (edit)
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • इतर सदस्यांना विपत्रे पाठवा (sendemail)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • View files and pages in the चित्र and चित्र चर्चा namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती बघा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (viewmyprivateinfo)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
वैश्विक सांगकामे
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • आवृत्त्या पाहिल्या म्हणून आपोआप खूणा करा (autoreview)
 • स्वयंचलित प्रणालीप्रमाणे वागणूक मिळवा (bot)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • चर्चा पृष्ठावर छोटी संपादने जी नवीन चर्चा दर्शवितात ती नकोत (nominornewtalk)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • कोणत्याही ठिकाणी प्रवाह फलक निर्माण करा (flow-create-board)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • पाने संपादा (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • प्रतिबंधित पाने संपादित करा (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
वैश्विक माघारकार
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • स्थिर पानांचे स्थानांतरण करा (movestable)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
वैश्विक प्रचालक
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • दुसऱ्या सदस्याचे टपालन संपादा (flow-edit-post)
 • प्रवाहित विषय व टपालन लपवा (flow-hide)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • पानांचा इतिहास एकत्रित करा (mergehistory)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • स्थिर पानांचे स्थानांतरण करा (movestable)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • स्पूफिंग चेक्स कडे दुर्लक्ष करा (override-antispoof)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
नविन विकिंचे आयातकार
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • दुरुपयोग नोंदवहीतील जमा केलेली वैयक्तिक माहिती बघा. (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • सदस्याचा आयपी अंकपत्ता व इतर माहिती तपासा (checkuser)
 • सदस्यतपासाच्या नोंदी बघा (checkuser-log)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • कोणत्याही सदस्यापासून लपविलेल्या आवृत्त्या पहा (viewsuppressed)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • जोडलेल्या पानांचा पाचव्या पातळीपर्यंत अंतर्भाव करुन पाने निर्यात करा (override-export-depth)
स्टाफ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
 • संपादन गाळणीतील नोंदी लपवा (abusefilter-hide-log)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • वैश्विक दुरुपयोग गाळणी तयार करा किंवा त्यात फेरबदल करा. (abusefilter-modify-global)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • दुरुपयोग नोंदवहीतील जमा केलेली वैयक्तिक माहिती बघा. (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • त्यांची खाती एकत्र करा (centralauth-merge)
 • वैश्विक खाते असम्मीलित करा (centralauth-unmerge)
 • मध्यवर्ती सूचनांचे प्रबंधन करा (centralnotice-admin)
 • सदस्याचा आयपी अंकपत्ता व इतर माहिती तपासा (checkuser)
 • सदस्यतपासाच्या नोंदी बघा (checkuser-log)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • प्रतिबंधित पाने संपादित करा (extendedconfirmed)
 • कोणत्याही ठिकाणी प्रवाह फलक निर्माण करा (flow-create-board)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • दुसऱ्या सदस्याचे टपालन संपादा (flow-edit-post)
 • प्रवाहित विषय व टपालन लपवा (flow-hide)
 • प्रवाही आवृत्त्यांचे दमन करा (flow-suppress)
 • उपकरणाची व्याख्या संपादित करा (gadgets-definition-edit)
 • उपकरणाची JavaScript व CSS पाने संपादित करा (gadgets-edit)
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • वैश्विक ब्लॉक स्थानिक पातळीवर रद्द करा (globalblock-whitelist)
 • एखादे सदस्यनाव, त्याची सार्वजनिक दृष्यता लपवुन, प्रतिबंधित करा (hideuser)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • स्थिर पानांचे स्थानांतरण करा (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • स्पूफिंग चेक्स कडे दुर्लक्ष करा (override-antispoof)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
 • आवृत्त्या पाहिल्या म्हणून खूण करा (review)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • इतर सदस्यांना विपत्रे पाठवा (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • स्थिर आवृत्ती कशा प्रकारे निवडली व दाखविली जाते ते ठरवा (stablesettings)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • कोणत्याही सदस्यास विशिष्ट आवृत्त्या दर्शवा,लपवा किंवा प्रगट करा (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • कोण्या-एकास अप्रतिबंधित करा (unblockself)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
प्रतिपालक
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • त्यांची खाती एकत्र करा (centralauth-merge)
 • मध्यवर्ती सूचनांचे प्रबंधन करा (centralnotice-admin)
 • सदस्यतपासाच्या नोंदी बघा (checkuser-log)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • चर्चा पृष्ठे तयार करा (createtalk)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • विदागारातून खूणपताका वगळा (deletechangetags)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • आपल्या स्वत:चा 'पसंतीक्रम' संपादा (editmyoptions)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • प्रतिबंधित पाने संपादित करा (extendedconfirmed)
 • कोणत्याही ठिकाणी प्रवाह फलक निर्माण करा (flow-create-board)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • दुसऱ्या सदस्याचे टपालन संपादा (flow-edit-post)
 • प्रवाहित विषय व टपालन लपवा (flow-hide)
 • प्रवाही आवृत्त्यांचे दमन करा (flow-suppress)
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • वैश्विक ब्लॉक स्थानिक पातळीवर रद्द करा (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • एखादे सदस्यनाव, त्याची सार्वजनिक दृष्यता लपवुन, प्रतिबंधित करा (hideuser)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • खूणपताका तयार करा किंवा वगळा (managechangetags)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • बहुविध सदस्यांना एकत्रितरित्या संदेश पाठवा (massmessage)
 • पानांचा इतिहास एकत्रित करा (mergehistory)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • स्थिर पानांचे स्थानांतरण करा (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • वार्तापत्रे तयार करा (newsletter-create)
 • वार्तापत्रे वगळा (newsletter-delete)
 • वार्तापत्रात प्रकाशक जोडा अथवा त्यातुन हटवा (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • स्पूफिंग चेक्स कडे दुर्लक्ष करा (override-antispoof)
 • पानांच्या भाषांतरासाठी असलेल्या आवृत्त्यांवर खूण करा (pagetranslation)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • सदस्यांची नावे बदला (renameuser)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
 • आवृत्त्या पाहिल्या म्हणून खूण करा (review)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • स्थिर आवृत्ती कशा प्रकारे निवडली व दाखविली जाते ते ठरवा (stablesettings)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • जालविरहीत भाषांतरे आयात करा (translate-import)
 • संदेशगटांचे व्यवस्थापन करा (translate-manage)
 • भाषांतरांचे पुनरावलोकन (translate-messagereview)
 • कोण्या-एकास अप्रतिबंधित करा (unblockself)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
 • कोणत्याही सदस्यापासून लपविलेल्या आवृत्त्या पहा (viewsuppressed)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
प्रचालक
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
 • संपादन गाळणीतील नोंदी लपवा (abusefilter-hide-log)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • वैश्विक दुरुपयोग गाळणी तयार करा किंवा त्यात फेरबदल करा. (abusefilter-modify-global)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • वैश्विक खाते कुलुपबंद करा किंवा ताळे खोला (centralauth-lock)
 • त्यांची खाती एकत्र करा (centralauth-merge)
 • वैश्विक खात्याचे पुनर्नामाभिधान करा (centralauth-rename)
 • वैश्विक खाते दडपा किंवा लपवा (centralauth-suppress)
 • वैश्विक खाते असम्मीलित करा (centralauth-unmerge)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • विदागारातून खूणपताका वगळा (deletechangetags)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • कोणत्याही ठिकाणी प्रवाह फलक निर्माण करा (flow-create-board)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • वैश्विक गट सदस्यत्व बदला (globalgroupmembership)
 • वैश्विक गटांचे व्यवस्थापन करा (globalgrouppermissions)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • जोडलेल्या पानांचा पाचव्या पातळीपर्यंत अंतर्भाव करुन पाने निर्यात करा (override-export-depth)
 • सदस्यांची नावे बदला (renameuser)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • कोण्या-एकास अप्रतिबंधित करा (unblockself)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
 • सर्व सदस्यांचे अधिकार संपादा (userrights)
 • इतर विकिंवर सदस्य अधिकार बदला (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • पृष्ठे वाचा (read)
WMF Ops Monitoring
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • स्वयंचलित प्रणालीप्रमाणे वागणूक मिळवा (bot)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • कोणत्याही सदस्यापासून लपविलेल्या आवृत्त्या पहा (viewsuppressed)