वैश्विक पातळीवर ब्लॉक केलेले आयपी अंकपत्ते

Jump to navigation Jump to search

ही सध्या क्रियान्वित असलेल्या सर्व वैश्विक रोधांची यादी आहे. या पैकी काही रोधांवर स्थानिकरित्या हटविल्याची खूण केल्या गेलेली आहे:याचा अर्थ असा कि, हा रोध इतर संकेतस्थळांवर लागु आहे, परंतु,स्थानिक प्रशासकाने या विकिवर तो रोध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या वैश्विक ब्लॉक ला शोधा
(नविनतम | सर्वात प्राचीन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • १९:०९, २७ सप्टेंबर २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 176.128.237.192 (समाप्ति ४ ऑक्टोबर २०२१ १९:०९) (Cross-wiki abuse)
 • १६:५९, २७ सप्टेंबर २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 154.160.11.41 (समाप्ति २७ ऑक्टोबर २०२१ १६:५९) (Long-term abuse)
 • १६:४३, २७ सप्टेंबर २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 105.189.56.25 (समाप्ति २७ ऑक्टोबर २०२१ १६:४३) (Long-term abuse)
 • १६:२०, २७ सप्टेंबर २०२१: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 5.2.73.112 (समाप्ति २७ सप्टेंबर २०२२ १६:२०) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.70.149.145 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.69.159.227 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.68.7.26 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.68.220.158 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.5.169.235 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.47.208.232 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.46.67.189 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.37.230.224 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२७, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.241.5.196 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२७) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.219.83.251 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.171.144.214 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.104.153.148 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.101.172.162 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 117.221.116.198 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 116.98.102.204 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 116.67.137.244 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 116.125.179.99 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 115.37.234.4 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 115.22.205.128 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 115.22.111.13 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२६, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 114.207.195.131 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 114.189.132.16 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 114.178.165.71 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 114.151.70.207 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 113.22.83.166 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 113.22.38.44 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 113.197.131.91 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 113.181.119.221 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 112.68.138.170 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 95.38.128.87 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.28.32.84 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 112.214.70.19 (समाप्ति ११ ऑक्टोबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.146.224.225 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.216.120.176 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.255.217.28 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 85.196.133.98 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 82.208.153.131 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 81.202.129.17 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 79.132.203.130 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 74.123.229.46 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 70.186.128.126 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 62.89.31.164 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 5.130.90.3 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 46.249.123.148 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.4.58.242 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:२५, २७ सप्टेंबर २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.191.211.96 (समाप्ति २७ नोव्हेंबर २०२१ १५:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
(नविनतम | सर्वात प्राचीन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).