वैश्विक पातळीवर ब्लॉक केलेले आयपी अंकपत्ते

Jump to navigation Jump to search

ही सध्या क्रियान्वित असलेल्या सर्व वैश्विक रोधांची यादी आहे. या पैकी काही रोधांवर स्थानिकरित्या हटविल्याची खूण केल्या गेलेली आहे:याचा अर्थ असा कि, हा रोध इतर संकेतस्थळांवर लागु आहे, परंतु,स्थानिक प्रशासकाने या विकिवर तो रोध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या वैश्विक ब्लॉक ला शोधा
(नविनतम | सर्वात प्राचीन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • २०:२३, २६ मे २०२२: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 107.77.208.7 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२२ २०:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • २०:१६, २६ मे २०२२: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 102.223.23.9 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२२ २०:१६) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • २०:११, २६ मे २०२२: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 131.156.241.20 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२२ २०:११) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १९:५९, २६ मे २०२२: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 177.54.2.247 (समाप्ति २६ जून २०२२ १९:५९) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १९:५३, २६ मे २०२२: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 61.221.52.121 (समाप्ति २६ जून २०२२ १९:५३) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १७:१०, २६ मे २०२२: Hasley (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 193.150.70.0/24 (समाप्ति २६ मे २०२४ १७:१०) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- Datacamp Limited (AS212238)-->)
 • १६:२५, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 43.246.220.121 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२५) (Cross-wiki spam)
 • १६:२५, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 172.121.158.234 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२५) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 168.158.201.214 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 152.26.195.40 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 109.94.216.68 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 125.57.22.109 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 103.240.99.194 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 194.120.24.118 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 207.244.119.98 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 106.10.96.26 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 61.96.94.34 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 49.228.38.148 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 149.56.249.131 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 93.93.206.65 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 93.93.206.64 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 42.3.54.88 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 43.246.220.111 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 80.79.125.124 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२४) (Cross-wiki spam)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 168.158.193.220 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२४, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 47.245.56.201 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२४) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 193.107.200.21 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 213.193.17.114 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 50.7.59.142 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 49.228.17.239 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 138.34.98.92 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२३) (Cross-wiki spam)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 5.187.87.40 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२३ १६:२३) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १६:२३, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 171.246.11.1 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२३) (Cross-wiki spam)
 • १६:२२, २६ मे २०२२: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 103.87.142.81 (समाप्ति २६ जुलै २०२२ १६:२२) (Cross-wiki spam)
 • १६:०८, २६ मे २०२२: Hasley (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 147.139.0.0/16 (समाप्ति २६ मे २०२७ १६:०८) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- Alibaba US Technology Co., Ltd. (AS45102) -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 146.75.0.0/16 (समाप्ति २६ नोव्हेंबर २०२४ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Fastly -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 43.249.72.0/23 (समाप्ति २६ फेब्रुवारी २०२५ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Fastly -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 172.105.0.0/16 (समाप्ति २६ ऑगस्ट २०२४ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Linode -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 170.187.132.0/22 (समाप्ति २६ डिसेंबर २०२४ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Linode -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 139.144.0.0/19 (समाप्ति २६ ऑक्टोबर २०२४ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Linode -->)
 • १६:००, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.79.0.0/17 (समाप्ति २६ सप्टेंबर २०२४ १६:००) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Linode -->)
 • १५:५८, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 208.131.147.0/24 (समाप्ति २६ ऑक्टोबर २०२४ १५:५८) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५८, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 208.84.152.0/22 (समाप्ति २६ डिसेंबर २०२४ १५:५८) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५८, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 204.15.248.0/21 (समाप्ति २६ जानेवारी २०२५ १५:५८) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५८, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 199.229.248.0/23 (समाप्ति २६ जून २०२४ १५:५८) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५७, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 199.187.208.0/22 (समाप्ति २६ मार्च २०२५ १५:५७) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५७, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 199.58.184.0/22 (समाप्ति २६ जुलै २०२४ १५:५७) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५७, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.111.142.0/23 (समाप्ति २६ जून २०२४ १५:५७) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५७, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.111.140.0/24 (समाप्ति २६ जानेवारी २०२५ १५:५७) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
 • १५:५७, २६ मे २०२२: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 173.244.195.0/24 (समाप्ति २६ ऑक्टोबर २०२४ १५:५७) (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Total Server Solutions -->)
(नविनतम | सर्वात प्राचीन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).