पाहिजे असलेले साचे

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती ०७:४३, २६ मे २०२२ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Ombox‏‎ (९ दुवे)
 2. साचा:Documentation subpage‏‎ (६ दुवे)
 3. साचा:Para‏‎ (४ दुवे)
 4. साचा:Tag‏‎ (४ दुवे)
 5. साचा:3‏‎ (३ दुवे)
 6. साचा:Babel‏‎ (३ दुवे)
 7. साचा:अनुवादभाषा‏‎ (३ दुवे)
 8. साचा:Anchor‏‎ (२ दुवे)
 9. साचा:CSS3 multiple column layout‏‎ (२ दुवे)
 10. साचा:CSS list-style-type values‏‎ (२ दुवे)
 11. साचा:Cite.php‏‎ (२ दुवे)
 12. साचा:Clc‏‎ (२ दुवे)
 13. साचा:Clear‏‎ (२ दुवे)
 14. साचा:Crossref‏‎ (२ दुवे)
 15. साचा:Details‏‎ (२ दुवे)
 16. साचा:Fnote‏‎ (२ दुवे)
 17. साचा:For‏‎ (२ दुवे)
 18. साचा:High-use‏‎ (२ दुवे)
 19. साचा:Ldr‏‎ (२ दुवे)
 20. साचा:Markup‏‎ (२ दुवे)
 21. साचा:Module rating‏‎ (२ दुवे)
 22. साचा:Myprefs‏‎ (२ दुवे)
 23. साचा:Notice‏‎ (२ दुवे)
 24. साचा:Nowrap‏‎ (२ दुवे)
 25. साचा:Oldid‏‎ (२ दुवे)
 26. साचा:Phab‏‎ (२ दुवे)
 27. साचा:Reflist hide‏‎ (२ दुवे)
 28. साचा:See‏‎ (२ दुवे)
 29. साचा:Sfnote‏‎ (२ दुवे)
 30. साचा:TemplateDataHeader‏‎ (२ दुवे)
 31. साचा:TemplateData header‏‎ (२ दुवे)
 32. साचा:Tlx‏‎ (२ दुवे)
 33. साचा:Transwiki guide‏‎ (२ दुवे)
 34. साचा:User en-2‏‎ (२ दुवे)
 35. साचा:Wikipedia referencing‏‎ (२ दुवे)
 36. साचा:Wikipedia technical help‏‎ (२ दुवे)
 37. साचा:Wikipedia template messages‏‎ (२ दुवे)
 38. साचा:@‏‎ (१ दुवा)
 39. साचा:At‏‎ (१ दुवा)
 40. साचा:Being deleted‏‎ (१ दुवा)
 41. साचा:DateEN2DEV/doc‏‎ (१ दुवा)
 42. साचा:Dir‏‎ (१ दुवा)
 43. साचा:Documentation/core‏‎ (१ दुवा)
 44. साचा:Dot‏‎ (१ दुवा)
 45. साचा:Emergency-bot-shutoff‏‎ (१ दुवा)
 46. साचा:Helpforum‏‎ (१ दुवा)
 47. साचा:Ismail sayyed Lala‏‎ (१ दुवा)
 48. साचा:Lorem ipsum‏‎ (१ दुवा)
 49. साचा:MONTHNAME/doc‏‎ (१ दुवा)
 50. साचा:MONTHNUMBER/doc‏‎ (१ दुवा)

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).