पाहिजे असलेले लेख

Jump to navigation Jump to search

ही,ज्यांना अधिकांश दुवे आहेत अश्या अस्तित्वात नसलेल्या पानांची यादी आहे. यात ती पाने वगळली आहेत, ज्यांना फक्त पुनर्निर्देशनाचा दुवा आहे. अस्तित्वात नसलेली पण पुनर्निर्देशनाने जोडलेली जी पाने आहेत, अश्यांच्या यादीसाठी मोडकी पुनर्निर्देशने असलेल्या पानांची यादी बघा.

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती ०२:२३, २६ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Wikiquote:बॅबेल‏‎ (३७ दुवे)
 2. मुक्त अवतरणे‏‎ (१४ दुवे)
 3. मराठी‏‎ (१० दुवे)
 4. विकिपीडिआ साहाय्य:Setup For Devanagari‏‎ (९ दुवे)
 5. साचा:Ombox‏‎ (९ दुवे)
 6. विकिपीडिया:आंतरविन्यास‏‎ (८ दुवे)
 7. विकिपीडिया:साच्यांचे दस्तऐवज‏‎ (८ दुवे)
 8. संगणक टंक‏‎ (७ दुवे)
 9. सहाय्य:गमभन टंकलेखन सुविधा‏‎ (७ दुवे)
 10. मराठी भाषा‏‎ (६ दुवे)
 11. मिडियाविकी:Common.css‏‎ (६ दुवे)
 12. साचा:Documentation subpage‏‎ (६ दुवे)
 13. सहाय्य:विक्शनरी साहाय्य:Setup For Devanagari‏‎ (६ दुवे)
 14. सहाय्य:संगणक टंक‏‎ (६ दुवे)
 15. HCard‏‎ (५ दुवे)
 16. Metadata‏‎ (५ दुवे)
 17. बराहा मध्ये मराठी कसे टाइप करावे‏‎ (४ दुवे)
 18. मराठी विकिक्वोट प्रकल्प पाने‏‎ (४ दुवे)
 19. व्यंजन‏‎ (४ दुवे)
 20. साचा:Babel‏‎ (४ दुवे)
 21. साचा:High-use‏‎ (४ दुवे)
 22. साचा:Para‏‎ (४ दुवे)
 23. साचा:Tag‏‎ (४ दुवे)
 24. ISO 8601‏‎ (३ दुवे)
 25. WP:UF‏‎ (३ दुवे)
 26. मूळाक्षर वर्ग‏‎ (३ दुवे)
 27. विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प‏‎ (३ दुवे)
 28. विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/ऑनलाईन शब्दकोश यादी‏‎ (३ दुवे)
 29. विकिपीडिया:शीर्षकलेखन संकेत‏‎ (३ दुवे)
 30. विकिपीडिया चर्चा:भाषांतर प्रकल्प‏‎ (३ दुवे)
 31. विकिस्रोत‏‎ (३ दुवे)
 32. स्वर‏‎ (३ दुवे)
 33. Wikiquote:Community Portal‏‎ (३ दुवे)
 34. Wikiquote:अभ्यागतांचे मनोगत‏‎ (३ दुवे)
 35. Wikiquote:आवश्यक‏‎ (३ दुवे)
 36. Wikiquote:शुद्धलेखन मदत‏‎ (३ दुवे)
 37. Wikiquote:सूची‏‎ (३ दुवे)
 38. मिडियाविकी:Common.js‏‎ (३ दुवे)
 39. मिडियाविकी:Gadgets-definition‏‎ (३ दुवे)
 40. साचा:Bda‏‎ (३ दुवे)
 41. साचा:अनुवादभाषा‏‎ (३ दुवे)
 42. सहाय्य:विकिक्वोट साहाय्य:Setup For Devanagari‏‎ (३ दुवे)
 43. सहाय्य:साहाय्य:संपादन‏‎ (३ दुवे)
 44. Cascading Style Sheets‏‎ (२ दुवे)
 45. Em (typography)‏‎ (२ दुवे)
 46. Gecko (layout engine)‏‎ (२ दुवे)
 47. Google Chrome‏‎ (२ दुवे)
 48. Internet Explorer‏‎ (२ दुवे)
 49. MOS:SCROLL‏‎ (२ दुवे)
 50. Microformat‏‎ (२ दुवे)

पहा (मागील ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).