पाहिजे असलेले वर्ग

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती ०७:४३, २६ मे २०२२ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Templates‏‎ (८ सदस्य)
 2. लेखन त्रुटी असणारी पाने‏‎ (६ सदस्य)
 3. Date mathematics templates‏‎ (४ सदस्य)
 4. पार्सरक्रिया वापरणारे साचे‏‎ (४ सदस्य)
 5. विकिक्वोट‏‎ (४ सदस्य)
 6. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (२ सदस्य)
 7. Wikiquote‏‎ (२ सदस्य)
 8. ग्रंथ‏‎ (२ सदस्य)
 9. विकिपीडिआ साहाय्य‏‎ (२ सदस्य)
 10. संदर्भ चुका असणारी पाने‏‎ (२ सदस्य)
 11. संदर्भ साचे‏‎ (२ सदस्य)
 12. सामाजिक शास्त्रे‏‎ (२ सदस्य)
 13. Attitudes‏‎ (१ सदस्य)
 14. Files with no machine-readable author‏‎ (१ सदस्य)
 15. Files with no machine-readable description‏‎ (१ सदस्य)
 16. Files with no machine-readable license‏‎ (१ सदस्य)
 17. Files with no machine-readable source‏‎ (१ सदस्य)
 18. Infobox templates‏‎ (१ सदस्य)
 19. Internal link templates‏‎ (१ सदस्य)
 20. Pages using deprecated source tags‏‎ (१ सदस्य)
 21. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (१ सदस्य)
 22. Pages with ignored display titles‏‎ (१ सदस्य)
 23. Policies needing revision‏‎ (१ सदस्य)
 24. Stubs‏‎ (१ सदस्य)
 25. Template documentation‏‎ (१ सदस्य)
 26. Templates generating microformats‏‎ (१ सदस्य)
 27. Unprintworthy redirects‏‎ (१ सदस्य)
 28. Welcome Templates‏‎ (१ सदस्य)
 29. Wikimedia Foundation staff‏‎ (१ सदस्य)
 30. Wikipedia:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 31. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (१ सदस्य)
 32. Wikipedia metatemplates‏‎ (१ सदस्य)
 33. Wikipedia protected templates‏‎ (१ सदस्य)
 34. Wikiquote:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 35. Wiktionary:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 36. अपूर्ण लेखांचे साचे‏‎ (१ सदस्य)
 37. इ.स. १८९७‏‎ (१ सदस्य)
 38. इ.स. १९३३‏‎ (१ सदस्य)
 39. इ.स. १९३५‏‎ (१ सदस्य)
 40. चर्चाविश्व‏‎ (१ सदस्य)
 41. तळटिप साचे‏‎ (१ सदस्य)
 42. नट‏‎ (१ सदस्य)
 43. पुणे‏‎ (१ सदस्य)
 44. भाषांतर‏‎ (१ सदस्य)
 45. भाषांतर साचे‏‎ (१ सदस्य)
 46. महाराष्ट्रातील विकिपीडियन‏‎ (१ सदस्य)
 47. मागोव्याचा वर्ग जोडणारे विभाग‏‎ (१ सदस्य)
 48. यादी‏‎ (१ सदस्य)
 49. लपविलेले वर्ग‏‎ (१ सदस्य)
 50. विकिक्वोट्स:चावडी‏‎ (१ सदस्य)

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).