पाहिजे असलेले वर्ग

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १३:०३, १९ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Project-भाषेप्रमाणे वापरकर्ते‏‎ (३७ सदस्य)
 2. अनुक्रमित नसलेली पाने‏‎ (१६ सदस्य)
 3. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१५ सदस्य)
 4. विसावे शतक‏‎ (१५ सदस्य)
 5. Wikipedia protected templates‏‎ (१४ सदस्य)
 6. एकोणिसावे शतक‏‎ (१२ सदस्य)
 7. Templates‏‎ (८ सदस्य)
 8. Date mathematics templates‏‎ (४ सदस्य)
 9. पार्सरक्रिया वापरणारे साचे‏‎ (४ सदस्य)
 10. विकिक्वोट‏‎ (४ सदस्य)
 11. अठरावे शतक‏‎ (३ सदस्य)
 12. आंतरविकी दुवे साचे‏‎ (२ सदस्य)
 13. महत्त्वाचे व नित्योपयोगी साचे‏‎ (२ सदस्य)
 14. विकिपीडिआ साहाय्य‏‎ (२ सदस्य)
 15. सतरावे शतक‏‎ (२ सदस्य)
 16. Attitudes‏‎ (१ सदस्य)
 17. Discourse‏‎ (१ सदस्य)
 18. Files with no machine-readable author‏‎ (१ सदस्य)
 19. Files with no machine-readable description‏‎ (१ सदस्य)
 20. Files with no machine-readable license‏‎ (१ सदस्य)
 21. Files with no machine-readable source‏‎ (१ सदस्य)
 22. Infobox templates‏‎ (१ सदस्य)
 23. Internal link templates‏‎ (१ सदस्य)
 24. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (१ सदस्य)
 25. Pages with ignored display titles‏‎ (१ सदस्य)
 26. Policies needing revision‏‎ (१ सदस्य)
 27. Stubs‏‎ (१ सदस्य)
 28. Template documentation‏‎ (१ सदस्य)
 29. Templates generating microformats‏‎ (१ सदस्य)
 30. Unprintworthy redirects‏‎ (१ सदस्य)
 31. Welcome Templates‏‎ (१ सदस्य)
 32. Wikimedia Foundation staff‏‎ (१ सदस्य)
 33. Wikipedia:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 34. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (१ सदस्य)
 35. Wikipedia metatemplates‏‎ (१ सदस्य)
 36. Wikiquote‏‎ (१ सदस्य)
 37. Wikiquote:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 38. Wiktionary:Welcome templates‏‎ (१ सदस्य)
 39. अपूर्ण लेखांचे साचे‏‎ (१ सदस्य)
 40. इ.स. १८९७‏‎ (१ सदस्य)
 41. इ.स. १९३३‏‎ (१ सदस्य)
 42. इ.स. १९३५‏‎ (१ सदस्य)
 43. एकविसावे शतक‏‎ (१ सदस्य)
 44. न्याय‏‎ (१ सदस्य)
 45. बंगाली कवी‏‎ (१ सदस्य)
 46. भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक‏‎ (१ सदस्य)
 47. भाषांतर‏‎ (१ सदस्य)
 48. भाषांतर साचे‏‎ (१ सदस्य)
 49. लपविलेले वर्ग‏‎ (१ सदस्य)
 50. विकिक्वोट्स:चावडी‏‎ (१ सदस्य)

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).