निःसंदिग्धीकरण पाने

Jump to navigation Jump to search

खाली Wikiquote वरील सर्व निःसंदिग्धीकरण पानांची यादी दिलेली आहे.
एखाद्या पानास निःसंदिग्धीकरण पान तेंव्हाच समजल्या जाते, जेंव्हा त्यात __DISAMBIG__ ही खूणपताका असेल (किंवा त्या समकक्ष पर्याय असेल).

या अहवालाकरिता(रिपोर्ट)कोणताही निकाल नाही.