Jump to content

ऑस्कर वाइल्ड

Wikiquote कडून
ऑस्कर वाइल्ड
जन्म ऑस्कर फिंगल ओ'फ्लॅहर्टी विल्स वाइल्ड
ऑक्टोबर १६, १८५४ (1854-10-16)
मृत्यू ३० नोव्हेंबर १९०० (वय ४६)
राष्ट्रीयत्व आयरिश
पेशा लेखक, नाटककार
विकिक्वोट
विकिक्वोट
Look up ऑस्कर वाइल्ड in
विकिपीडिया, the free marathi encyclopedia.
ऑस्कर वाइल्ड हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहाऑस्कर फिंगल ओ'फ्लॅहर्टी विल्स वाइल्ड म्हणजे ऑस्कर वाइल्ड (ऑक्टोबर १६, इ.स. १८५४ - नोव्हेंबर ३०, इ.स. १९००) हा आयरिश नाटककार, कादंबरीकार, कवी आणि कथालेखक होता.

ऑस्कर वाइल्ड यांची अवतरणे[संपादन]

 • Some cause happiness wherever they go, others whenever they go.
  • काही (लोक) जातील तेथे आनंद पसरवितात, काही (लोक) जेव्हा निघून जातात तेव्हा आनंद पसरतो.
 • When the gods wish to punish us they answer our prayers.
  • जेव्हा देवांना आपल्याला शिक्षा द्यावी असे वाटते तेव्हा ते आपली प्रार्थना ऐकतात.
 • I often take exercise. Why only yesterday I had breakfast in bed.
  • मी नेहमी व्यायाम करतो. अगदी कालच तर मी खाटेवर बसून नाश्ता आटोपला.
 • Pessimist - one who, when he has the choice of two evils, chooses both.
  • निराशावादी - एक अशी व्यक्ती जेव्हा दोनपैकी एक संकट निवडायचे असते, हा दोन्ही निवडतो.
 • Everybody who is incapable of learning has taken to teaching.
  • प्रत्येक जण जो शिकण्यास असमर्थ असतो तो शिकविण्यास सुरू करतो.
 • Experience is the name every one gives to their mistakes.
  • सगळ्यांच्या हातून चूक होते तेव्हा ते त्याला अनुभव असे म्हणतात.
 • When people agree with me I always feel that I must be wrong.
  • जेव्हा लोक माझ्या मताशी सहमत होतात तेव्हा मला वाटते की मी काहीतरी चूक करीत आहे.
 • When I was young, I thought money was the most important thing in life. Now that I'm old - I know it is.
  • मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मला असे वाटत असे की, आयुष्यात पैसा सगळ्यात महत्त्वपूर्ण आहे. आता जेव्हा मी म्हातारा झालो तेव्हा मला माहीत आहे की तो तसा (सगळ्यात महत्त्वपूर्ण) आहे.
 • The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable, and literature is not read.
  • साहित्य आणि पत्रकारिता मध्ये फरक हा आहे की, पत्राकारिता अवाचनीय असते आणि साहित्य कोणी वाचत नाही.