Jump to content

चाणक्य

Wikiquote कडून
विकिक्वोट
विकिक्वोट
Look up चाणक्य in
विकिपीडिया, the free marathi encyclopedia.
चाणक्य हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा

चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य (कालमान: अंदाजे इ.स.पू. ३५०च्या सुमारास)

 • A human being should strive for four things in life — dharma (duty), artha (money), kama (pleasure) and moksha (salvation). A person who hasn't striven for even one of these things has wasted life.
  • भाषांतर: मनुष्याने आयुष्यात धर्म, अर्थ, काम, आणि मोक्ष या चार गोष्टींसाठी पराकाष्ठा केली पाहीजे. ज्याने यातील एकाही गोष्टीसाठी प्रयत्न केला नाही त्याने आयुष्य वाया घालवले आहे.
 • A man is great by deeds, not by birth.
  • भाषांतर: मनुष्य हा कर्माने महान ठरतो, जन्माने नाही.
 • A rich man has many friends.
  • भाषांतर: श्रीमंत मनुष्याला पुष्कळ मित्र असतात.
 • A woman is four times as shy, six times as brave and eight times as lusty as a man.
  • भाषांतर: स्त्री ही पुरुषाच्या चार पट लाजरी, सहा पट शूर, आणि आठ पट कामासक्त असते.
 • As soon as the fear approaches near, attack it and destroy it.
  • भाषांतर: भीती जवळ येताच तिच्यावर हल्ला करा आणि तिचा नायनाट करा.
 • Jealousy is another name for failure.
  • भाषांतर: मत्सर हे अपयशाचे दुसरे नाव आहे.
 • The world's biggest power is the youth and beauty of a woman.
  • भाषांतर: स्त्रीचे यौवन आणि सौंदर्य ही जगातील सर्वात मोठी शक्ती आहे.
  • वशीकरण ही एक कला आहे. एखाद्याला वश कसे करावे, अहंकाराला हात जोडून, मुर्खाला त्याच्या मनासारखे वागण्याची परवानगी देऊन, पंडितासमोर ख्ररे बोलून आणि विद्वानाचे मन जिंकून.
 1. काही करण्याची प्रेरणा होते तोच उचित मुहूर्त. ती वेळ टळली तर सफलताही टळते.
 2. कोणत्याही माणसाला इमानदार नाही असले पाहिजे कारण सर्वात प्रथम सरळ वृक्षावरच कुऱ्हाड चालवली जाते.
 3. रत्येक साप विषारी नसतो पण प्रत्येक सापाला अस भासवाव लागत तो विषारी आहे.
 4. तुमची भीती तुमच्या समोर उभी ठाकेल तिच्यावर आक्रमण करा आणि तिला संपवुन टाका.
 5. इतरांच्या चुकीतुनही शिका कारण स्वतः वर प्रयोग करत राहिलात तर अख्खं आयुष्य कमी पडेल.
 6. माणूस त्याच्या कर्माने मोठा होतो जन्माने नव्हे.
 7. मनुष्याने आयुष्यात धर्म, अर्थ, काम, आणि मोक्ष या चार गोष्टींसाठी पराकाष्ठा केली पाहिजे. ज्याने यातील एकाही गोष्टीसाठी प्रयत्न केला नाही त्याने आयुष्य वाया घालवले आहे.
 8. मत्सर हे अपयशाचे दुसरे नाव आहे.


संदर्भ[संपादन]

बाह्यदुवे[संपादन]