चार्वाक

Wikiquote कडून
विकिक्वोट
विकिक्वोट
Look up चार्वाक in
विकिपीडिया, the free marathi encyclopedia.
चार्वाक हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक: नैव वर्णाश्रमादिना क्रियाश्च फाल्दायिका: