बाऊ करणे

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search
  • प्रश्नांचा बाऊ न करता प्रश्नाकडे विधायक दृष्टीकोनातून पाहिले की, आपल्यापेक्षा प्रश्नांची उंची कमी वाटते. सॉक्रेटीस अध्यापनाची पध्दती म्हणून प्रश्नाकडे पहात असे. विद्यार्थ्याना विचार करणेस प्रवृत्त करणे हा त्या मागील उद्देश होता. -अथातो जिज्ञासा लेख़क श्री. अरविंद देशपांडे [१]
  • http://www.mymarathi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=95