बेंजामिन फ्रँकलिन

Wikiquote कडून
येथे जा: सुचालन, शोध
बेंजामिन फ्रँकलिन

बेंजामिन फ्रँकलिन (जानेवारी १७, १७०६ - एप्रिल १७, १७९०) हे एक अमेरिकन वैज्ञानिक, संशोधक, पत्रकार, लेखक, राजकारणी - असे बहुआयामी व्यक्ती होते.

बेंजामिन फ्रँकलिन यांचे चित्र असलेली नोट
 • Three can keep a secret, if two of them are dead.
  • तीन जणे गुपित राखू शकतात, त्यातील दोन मृत असतील तर.
 • A countryman between two lawyers is like a fish between two cats.
  • दोन वकिलांमधील एक खेडुत म्हणजे जणू दोन मांअजरितील एक मासोळी.
 • Gods help those who help themselves.
  • जे स्वतःची मदत करतात त्यांना देव मदत करतात.
 • Little strokes fell great oaks.
  • छोट्या प्रहारांनी मोठाले ओक वृक्ष पडतात.
 • Beware of the young doctor and the old barber.
  • तरूण वैद्य आणि वयस्कर न्हावी यांच्यापासून सावध रहा.
 • Lost time is never found again.
  • गेलेली वेळ पुन्हा कधीच (परत) येत नाही.
विकिक्वोट
बेंजामिन फ्रँकलिन हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा