Jump to content

मोहनदास करमचंद गांधी

Wikiquote कडून
मोहनदास करमचंद गांधी

मोहनदास करमचंद गांधी ऑक्टोबर २, १८६९ - जानेवारी ३०, १९४८) हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्त्वज्ञ होते.

 • We need to be the change we wish to see in the world.
  • भाषांतर: आपल्याला या जगात हवा असलेला बदल पाहण्यासाठी आपण स्वतः तो बदल असणे आवश्यक आहे.
 • An eye for an eye will make the whole world blind.
  • भाषांतर: एका डोळ्याच्या बदल्यात एक डोळा हे संपूर्ण जग अंध करेल.
 • Nonviolence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.
  • भाषांतर: अहिंसा हा माझ्या श्रध्देचा पहिला लेख आहे. तसेच तो माझ्या संप्रदायाचा शेवटचा लेख आहे.
 • The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.
  • भाषांतर: कमजोर कधीही क्षमा करु शकत नाही. क्षमा करणे हा बलवानाचा गुणधर्म आहे.
 • I first learnt the lessons of non-violence in my marriage.
  • भाषांतर: अहींसेचे पहीले धडे मी माझ्या लग्नामध्ये शिकलो.
विकिक्वोट
विकिक्वोट
मोहनदास करमचंद गांधी हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा