वाचन

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search

भाषा साध्य करण्याचे, संवादाचे, माहिती आणि कल्पना व्यक्त करण्याचे, वाचन हे एक साधन आहे. भाषा कोणतीही असू द्यात; वाचकाचे पूर्वज्ञान, अनुभव, वृत्ती, आणि तो ज्या भाषिक समुहाचा घटक आहे त्या समुहाची सांस्कृतिक आणि सामाजिक वळण या प्रभावांनी घडलेला वाचक आणि तो वाचत असलेला मजकुर यांची परस्परांवर पडणारे अथवा न पडणारे प्रभाव यांची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. म्हणूनच वाचनप्रक्रियेच्या प्रयोगात, विकासात, आणि सुधारणेत सातत्य हवे.[१]


• • • येथे खाली तुम्हाला माहीत असलेले वाचन विषयक सुविचार लिहा • • •

वाचतो तो वाचतो
वाचन हा लेखनाचा पाया असतो.
आजचा वाचक उद्याचा लेखक
वाचावे परी लेखन रुपी उरावेसंदर्भ[संपादन]

  1. Reading. (2015, October 9). Wikiquote, . Retrieved 06:35, October 13, 2015 from https://en.wikiquote.org/w/index.php?title=Reading&oldid=2021029.