स्टीव्ह जॉब्स

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search
  1. उत्कटता असलेले लोकच जगाला बदलून आणखी चांगले बनवतात.
  2. शिकण्याची भूख बाळगा. काही तरी करून दाखवायला वेड्या सारखं धडपडा.
  3. कधी कधी आयुष्य तुमच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार करेल तरीही, स्वतः वरचा विश्वास ढळू देऊ नका.
  4. इतरांच्या मतांच्या आवाजामध्ये तुमचा आतला आवाज दबू देऊ नका.
  5. तुमच्याकडे वेळ फार कमी आहे तेव्हा कोणा दुसऱ्याचे आयुष्य जगणे सोडून दया.
  6. मी रोज सकाळी स्वःला आरशात पाहून विचारतो की ‘जर आजचा दिवस माझा जीवनाचा शेवटचा दिवस असेल तर मी तेच करेन का ? जे आज करणार आहे’. जर या प्रश्नाचं उत्तर सलग काही दिवस ‘नाही’ असे मिळाले तर मला कळते काही तरी चुकतंय आणि मला ते बदलायला हवं.
  7. या लोकांना असा वेडा विश्वास असतो की ते जगही बदलू शकतात ते तेच जग बदलतात.
  8. स्मशानामधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ति म्हणून मरणे यात मला आजीबात रस नाही पण रात्री झोपत असताना आपण आज काही अद्भुत केलं आहे ही जाणीव च खूप महत्त्वाची आहे.
  9. नवीन शोध च एक लीडर आणि एक अनुयायी या मध्ये अंतर दाखवते.
  10. पैसा साठी काही करू नका.